ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
(04.08.2023) У цій Політиці пояснюється, як Ваші Персональні Дані збираються, використовуються і розголошуються

Фізичною особою-підприємцем ПОПОВ ПАВЛО ПАВЛОВИЧ (далі – ФОП).
Ця Політика охоплює діяльність в мережі Інтернет, веб-сайті https://chess-ladder.com.ua (далі-Сайт) та інших ресурсах ФОП.
Ця Політика охоплює діяльність в мережі Інтернет, веб-сайті https://chess-ladder.com.ua (далі-Сайт), Android та iOs застосунках "Сhes ladder" та інших ресурсах ФОП.

1. ТЕРМІНИ
1.1. Персональні дані (далі – ПД) – будь-які відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу (суб’єкт персональних даних), яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
1.2. Обробка персональних даних – будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
1.3. Конфіденційність персональних даних – обов’язок здійснювати дії, які не допускають поширення ПД без згоди суб’єкта персональних даних.
1.4. Суб’єкт персональних даних:Особа, яка потенційно є Замовником ПослугОсоба, яка здійснила оплату та є Користувачем Послуг
1.5. Послуги – послуги зі створення та надання доступу до Вебплатформи та Застосунку.

2. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ЗБОРУ
2.1. Персональні дані, дозволені до обробки в цілях цієї Політики конфіденційності, надаються Суб’єктом персональних даних самостійно при виявлені інтересу до Послуг ФОП, їх оплати і включають в себе наступну інформацію:
– прізвище, ім’я;
– телефон;
– електронна адреса,
– будь-яка інша персональна інформація, яку Суб’єкт надав за своїм бажанням. 
2.2. Крім того, Сайт може здійснювати збирання інформації, яка генерується при його використанні, включаючи інформацію про час, частоту та умови його використання та ін.

3. ЦІЛІ ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
3.1. Цілі:
– ідентифікація особи, листування;
– надання Суб’єкту персональних даних спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від ФОП, в тому числі напрямок повідомлень, запитів та інформації, що стосуються Послуг, а також обробка запитів і заявок від першого;
– проведення статистичних та інших досліджень, на основі наданих даних;
– адміністрування Сайту, Застосунку, Вебплатформи та бізнесу;
– в інших цілях, які необхідні для надання Послуг

.4. РОЗКРИТТЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
4.1. Розкриття ПД допустиме лише в наступних випадках: 
– для будь-якого з працівників ФОП, партнерам, які залучені до надання Послуг;
– в тих випадках, які передбачені законодавством України;
– у зв’язку з будь-яким поточними або майбутніми судовими процесами;
– з метою встановлення, реалізації або захисту законних прав ФОП (включаючи надання інформації іншим сторонам задля запобігання шахрайству або зниження кредитних ризиків);
– покупцеві (або потенційному покупцеві) будь-якого бізнесу або активів, який ФОП продає (або планує продати);
4.2. В інших випадках, ФОП не буде розкривати ваші ПД третім особам, за виключенням випадків, зазначених в Політиці конфіденційності.

5. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ПОСЛУГ
5.1. Цією Політикою ФОП гарантує здійснювати дії, які забезпечують схоронність даних переданих йому.
5.2. ФОП гарантує обмеження кола осіб, залучених до надання Послуг своїми працівниками та підрядниками.
5.3. ФОП зобов’язується не передавати, не розповсюджувати, не зберігати інформацію, контент пов’язаний з наданням Послуг, третім особам, за виключенням п.5.2. 
5.4. Вся інформація, контент, пов’язаний з наданням Послуг, розміщена на хмарних серверах задля забезпечення їх безпеки. 

6. ДОДАТКОВІ УМОВИ
Ви можете надіслати запит на видалення вашого акаунту та всіх персональних даних. Для цього  напишіть у довільному форматі на пошту chasladder@ukr.net
Після надсилання запиту ми з вами зв'яжемось для перевірки протягом двох робочих днів для підтвердження, що ви бажаєте видалити саме свій профіль.  
Після перевірки, протягом строку до 14 робочих днів всі ваші персональні дані включаючи:
- ім'я,
- номер телефону,
- електронну пошту,
- результати проходження курсів,
- статистика повязана з вами,
- голосові записи та інші медіа файли, що ви завантажували у застосунку будуть видалені.
Ця дія остаточна і немає змоги відновити видалені дані.

7. ДОДАТКОВІ УМОВИ
7.1. Підставою для обробки персональних даних є згода, наявність якої підтверджується діями із їх передачі ФОП на Сайті, менеджерах, в т.ч. здійсненні конклюдентних дій шляхом купівлі Послуг ФОП.
7.2. Надаючи свої персональні дані, Суб’єкт персональних даних гарантує, що вони є в даний час і залишаться в майбутньому справжніми, точними, повними і актуальними. В іншому випадку, при їх зміні, зобов’язується повідомити ФОП протягом 5 робочих днів.
7.3. ФОП має право вносити зміни в цю Політику конфіденційності без згоди Суб’єкта персональних даних. 
7.4. ФОП несе відповідальність за розповсюдження ПД, контенту Замовника, виключно у випадках, якщо його вина буде доведена в судовому порядку. За дії Суб’єкта ПД/Замовника чи осіб, які були залучені з їх сторони та призвели до порушень, ФОП відповідальності не несе.
7.5. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності. 
7.6. У випадку виникнення розбіжностей, які виникають внаслідок дії цієї Політики конфіденційності Сторони зобов’язані здійснити дії для врегулювання їх в досудовому порядку, шляхом направлення претензії. У випадку недосягнення згоди між Сторонами протягом 30 календарних днів, спір буде переданий на розгляд до суду відповідно до чинного законодавства України.
7.7. Всі пропозиції або питання стосовно цієї Політики конфіденційності слід повідомляти на пошту chasladder@ukr.net
7.8. Чинна Політика конфіденційності
розміщена на Сайті https://chess-ladder.com.ua